Chłodzenie transformatorów w lądowych i morskich turbinach wiatrowych

Unikalne rozwiązania chłodzące bez ryzyka, nastawione na niezawodność i bezpieczeństwo

Nissens oferuje rozwiązania przewidujące chłodzenie olejem z pośrednim układem chłodzenia wodą lub powietrzem w przypadku transformatorów stosowanych w lądowych i morskich turbinach wiatrowych.

Ryzyko przedostania się wody do oleju może nie tylko prowadzić do zanieczyszczenia, lecz także stwarzać ryzyko zwarć w transformatorze, które mogą prowadzić do wybuchu powodującego zawalenie się wieży i potencjalne zagrożenie dla znajdujących się w pobliżu osób. 

Specjalnie z myślą o zapewnianiu bezpiecznego i efektywnego chłodzenia transformatorów w lądowych i morskich turbinach wiatrowych firma Nissens zaprojektowała unikalne rozwiązania, które nie pozwalają na jakiekolwiek formy łączenia obwodów oleju i wody.  

Dostępne są zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie rozwiązania chłodzące, jednak preferowane są rozwiązania pośrednie, które cechują się silną synergią z chłodzeniem wodą przetworników i agregatów. Wartościowa propozycja Nissens obejmuje zarówno komponenty, jak i systemy chłodzące.


 

Gama produktów Nissens w zakresie chłodzenia transformatorów