AluXsafe

Bezpieczne wymienniki ciepła do transformatorów​

Bezpieczne wymienniki ciepła AluXsafe firmy Nissens to odpowiedni wybór do integracji z układem chłodzenia transformatora, dzięki konstrukcji wyposażonej w dwa oddzielne obiegi.

W wymiennikach ciepła AluXsafe firma Nissens wyeliminowała ryzyko wymieszania wody z olejem, ponieważ te dwa czynniki zostały całkowicie odseparowane przy użyciu komory powietrznej. W przypadku wycieku z obiegu wody/glikolu, czynnik wycieknie do komory powietrznej i zostanie odprowadzony z wymiennika ciepła bez przedostawania się do obiegu olejowego transformatora. W ten sposób w wymienniku ciepła AluXsafe firmy Nissens zapobiegnięto ryzyku uszkodzenia transformatora przez wodę/glikol.

Dzięki konstrukcji wykonanej w całości z aluminium i zastosowaniu technologii turbulatora, wymienniki ciepła AluXsafe w porównaniu z konwencjonalnymi wymiennikami ciepła dostępnymi na rynku oferują całą listę zalet.

ZALETY WYMIENNIKÓW CIEPŁA ALUXSAFE FIRMY NISSENS​:

  • Lekka i kompaktowa konstrukcja
  • Wysoki współczynnik przenikania ciepła
  • Nadzwyczajna sprawność i efektywność
  • 100% eliminacja ryzyka wymieszania wody i oleju (całkowite oddzielnie obu czynników)
  • Rozwiązania dostosowane