Moduły chłodzące

Kompletne moduły do lądowych i morskich turbin wiatrowych​

Kompletny moduł chłodzący firmy Nissens działa w oparciu o chłodzenie pasywne, oferując możliwość optymalnego wykorzystania prędkości wiatru i uniknięcia konieczności użycia żeberek chłodzących i silników. Oczywistą zaletą układu chłodzącego niewyposażonego w żeberka chłodzące i silniki jest wyższa niezawodność eksploatacyjna, ze względu na wyeliminowanie ryzyka awarii silnika oraz konieczności jego konserwacji.

Ukierunkowanie firmy Nissens na chłodzenie pasywne zyskało odzwierciedlenie w specjalnie opracowanym typie chłodnicy, jak również unikatowej konstrukcji żeberek chłodzących przeznaczonych do niestandardowych chłodnic pasywnych. Te zalety zwiększają efektywność chłodnicy i przyczyniają się do ułatwienia jej czyszczenia.

Dzięki kompletnej konfiguracji modułu chłodzącego przez firmę Nissens, zapewniane jest całkowite dostosowanie i kontrola wszystkich interfejsów. Ponadto, firma Nissens ma możliwość dostarczania całych modułów chłodzących bezpośrednio z hali produkcyjnej do lokalizacji przygotowanej turbiny wiatrowej.

Główne komponenty modułów chłodzących firmy Nissens:

  • Chłodnica
  • Rama montażowa
  • Elementy stalowe
  • Instalacja rurowa
  • Zawory
  • Pokrywa z włókna szklanego
  • Na życzenie klienta są również dostępne inne komponenty i opcje