WCAC

Wysokowydajne chłodnice powietrza dolotowego z chłodzeniem wodnym

W chłodnicach WCAC powietrze dolotowe jest chłodzone chłodziwem, a nie przepływającym powietrzem. Tradycyjne chłodnice są konstruowane w celu uzyskania maksymalnej zdolności chłodzenia, jeżeli jest to konieczne. Jednakże, w normalnych warunkach jest wymagane jedynie około 70-80% maksymalnej zdolności chłodzenia. Z tego względu optymalnym rozwiązaniem jest kombinowana chłodnica WCAC firmy Nissens, ponieważ rozmiar chłodnicy może być znacząco zmniejszony bez pogarszania efektywności.

Chłodnica WCAC firmy Nissens jest docenianym i rozchwytywanym produktem, który wykazał swoją skuteczność w zastosowaniach o dużych wymaganiach, np. w zakładach produkcji energii, silnikach okrętowych i dużych silnikach wysokoprężnych. Chłodnica ta może zostać zintegrowana w różnych pośrednich i bezpośrednich układach chłodzenia, systemach opóźniaczy i układach ogrzewania.

ZALETY CHŁODNIC WCAC FIRMY NISSENS​:

  • Kompaktowa konstrukcja
  • Niska masa
  • Nadzwyczajna sprawność chłodzenia
  • Udowodniona trwałość na najwyższym poziomie
  • Udowodniona trwałość na najwyższym poziomie
  • Modułowa konstrukcja umożliwiająca dostosowywanie