Dołącz do Nissens – kolejny krok w twojej karierze

Chcemy, aby wiodące na świecie firmy poczuły prawdziwą różnicę: doskonała ścieżka rozwoju


Witamy w Nissens

Nissens Automotive to rozwijająca się organizacja, a proces rekrutacji to walka o talenty z potencjałem oraz specjalistów z potwierdzonym doświadczeniem i wynikami.

Jesteśmy atrakcyjną firmą, w której panuje nieformalna atmosfera dająca każdemu pracownikowi możliwość wniesienia własnego wkładu i wpłynięcia na naszą codzienną pracę oraz przyszły rozwój. W poszukiwanie i przyciąganie przyszłych pracowników Nissens wkładamy nie tylko umysł, lecz także serce.

Wiemy, że nasza siła tkwi w naszej różnorodności. Nissens Automotive zachęca wszystkie osoby, bez względu na wiek, płeć, pochodzenie etniczne, religię, orientację seksualną czy inne różnice, do aplikowania na oferowane przez nas stanowiska. Nasze środowisko pracy jest wolne od dyskryminacji i promuje równość.

 

Proces rekrutacji

Przeprowadzamy profesjonalny proces rekrutacji przewidujący dwie rozmowy kwalifikacyjne, testy personalne i dbałość o dialog oraz komunikację, w którym poszanowanie dla kandydatów stanowi punkt początkowy naszego indywidualnego podejścia do tego procesu.

Zachęcamy do kontaktu z nami pod adresem hr@nissens.com, również jeśli chcesz podzielić się z nami swoim CV. Zapewniamy pełną poufność i ochronę danych osobowych.

Dzięki kompletnemu, globalnemu łańcuchowi wartości możemy zaoferować ambitne stanowiska w szerokim zakresie obszarów funkcjonalnych:

 • Rozwój produktu oraz badania i rozwój
 • Zarządzanie produktem
 • Testy i walidacje
 • Analizy rynku i biznesu
 • Sprzedaż i obsługa klienta
 • Zakupy i SQE
 • Planowanie i logistyka
 • Jakość
 • Produkcja
 • Marketing i komunikacja
 • Finanse
 • Zasoby ludzkie i administracja

Ochrona danych osobowych

Wyznaczamy wysokie standardy w zakresie ochrony danych osobowych udostępnianych nam w trakcie procesu kandydowania. Nasze zobowiązanie do zachowania poufności i poszanowania danych ma dla nas podstawowe znaczenie.

Podczas procesu zatrudnienia zapewniamy, że dane osobowe są archiwizowane i wykorzystywane w sposób poufny w obrębie naszej organizacji. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że w ramach naszego procesu rekrutacji możemy wejść na Twój profil publiczny w mediach społecznościowych, jak te na portalach LinkedIn czy Facebook. Jeśli nie chcesz, abyśmy korzystali z takiej opcji, damy Ci możliwość wycofania swojej aplikacji. Możesz to zrobić w ciągu 3 dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia Twojego wniosku, wysyłając prośbę o wycofanie go na adres hr@nissens.com.

Po zakończeniu procesu rekrutacji dane osobowe użytkownika są automatycznie usuwane, chyba że użytkownik wyrazi pisemną zgodę na archiwizację swojego CV przez określony czas. W pełni szanujemy życzenia użytkowników, dlatego ich dane osobowe będziemy przechowywać wyłącznie pod warunkiem, że uzyskamy na to zgodę.

Wdrażanie pracownika

Nissens opiera się na solidnej kulturze korporacyjnej i satysfakcjonującej współpracy, która wykracza poza funkcje i granice kraju. Jako rozwijająca się firma globalna, posiadająca organizacje i pracowników rozsianych po trzech kontynentach, z pokorą przyjmujemy do naszego grona nowe koleżanki i kolegów.

Uważamy, że naszym obowiązkiem jest odpowiednie wdrażanie i motywowanie wszystkich nowych pracowników. Kluczem do udanego procesu wdrażania są nasi obecni pracownicy. Dzięki ich wiedzy, doświadczeniu, motywacji i chęci działania w myśl koncepcji „Delivering the Difference”, są oni ważnym źródłem informacji dla wszystkich nowych pracowników Nissens.

Aby nowe koleżanki i nowi koledzy szybko poczuli się mile widziani oraz stali się integralną częścią naszej organizacji, inwestujemy w staranny proces wdrażania nowo zatrudnionych. Nasz program wprowadzający umożliwia zapoznanie się z firmą Nissens, budowanie sieci kontaktów, poznanie działów i powiązanych z nimi obszarów funkcjonalnych. Organizowane są wspólne lunche z kolegami z pracy, a także różne formy monitorowania procesu wdrażania.

Dokładamy wszelkich starań, aby wejście do naszego zespołu było tak płynne i pozytywne, jak to możliwe.

Witamy w Nissens — miejscu, w którym wspólnie tworzymy przyszłość dzięki wartościowym relacjom zawodowym i silnej kulturze korporacyjnej.

Rozwój

W Nissens Automotive cenimy sukces i rozwój naszych pracowników oraz inwestujemy w niego. Wiemy, że nasza zdolność do zapewniania jakości i innowacji zależy od posiadania na wszystkich poziomach wykwalifikowanych pracowników z odpowiednimi umiejętnościami.

W dynamicznej branży, w której wymagania klientów i rynków stale ewoluują, kluczowe znaczenie ma dla nas bycie w samej czołówce. Dlatego priorytetowo traktujemy ciągły rozwój umiejętności pracowników i doskonalenie naszych narzędzi do zarządzania będących fundamentami naszego sukcesu.

Wierzymy, że skuteczny rozwój wymaga jasno określonych celów i regularnego monitorowania. Dlatego też co roku przeprowadzamy indywidualną ocenę kompetencji, w ramach której menedżerowie i pracownicy wspólnie pracują nad wzmocnieniem zarówno kompetencji osobistych, jak i zawodowych. Ta koncentracja na ciągłym lub planowanym rozwoju i szkoleniach gwarantuje, że jesteśmy przygotowani na każde wyzwanie i pozostajemy przez cały czas innowacyjni.