Nissens’ Website Disclaimer

Ta strona internetowa jest udostępniana przez Nissens wyłącznie w celu wprowadzenia biznesu i działalności Nissens, naszych spółek stowarzyszonych i spółek zależnych.

 

Zakres oświadczeń i zapewnień

Informacje zawarte w niniejszej witrynie internetowej służą wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Osoby korzystające z informacji zawartych w niniejszej witrynie i polegające na nich robią to na własne ryzyko. Firma Nissens dokłada wszelkich starań, aby dostarczane informacje były aktualne i prawidłowe. Jednakże, nie składamy żadnych oświadczeń i nie udzielamy żadnych gwarancji, jawnych i niejawnych, dotyczących kompletności, dokładności, rzetelności, przydatności i dostępności witryny internetowej, oprogramowania witryny, informacji, produktów, usług i odnośnych ilustracji zawartych i opisanych w witrynie do jakiegokolwiek celu.

Firma Nissens nie ponosi żadnej odpowiedzialności i zastrzega sobie prawo do przerwania działania i/lub zamknięcia witryny internetowej bez uprzedniego zawiadomienia.

 

Ograniczenie odpowiedzialności

Firma Nissens nie ponosi żadnej odpowiedzialności (niezależnie od postanowień umowy, prawa deliktowego itd.) w związku z zawartością witryny internetowej, jej wykorzystywaniem lub jakimkolwiek innym z nią powiązaniem. Ponadto, firma Nissens nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, wynikowe lub przypadkowe straty, utratę dochodu, przychodu, zysków lub oczekiwanych oszczędności, zerwanie umów lub relacji biznesowych, utratę reputacji lub przychylności oraz utratę lub przekłamania informacji lub danych uzyskanych podczas korzystania z naszej witryny internetowej i jej zawartości.

 

Prawa autorskie

Materiały, zdjęcia i ilustracje zamieszczone w naszej witrynie mogą być pobierane wyłącznie do celów niekomercyjnych. Oglądanie, wyświetlanie, kopiowanie, pobieranie i drukowanie materiałów jest możliwe wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek i zawsze zgodnie ze wszystkimi prawami autorskimi, prawami do znaków handlowych i innymi zastrzeżeniami prawnymi.

Zabrania się kopiowania, reprodukowania, ponownego publikowania, przesyłania, zamieszczania, transmitowania i rozpowszechniania w jakikolwiek sposób zawartości niniejszej witryny internetowej, z uwzględnieniem tekstu, obrazów, materiałów dźwiękowych i filmowych, na użytek publiczny i/lub komercyjny bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nissens.

 

Nowe wpisy i aktualizacje

Firma Nissens ma wyłączne prawo do dokonywania nowych wpisów, aktualizacji i adaptacji zastrzeżeń odpowiedzialności dotyczących swojej witryny internetowej w dowolnym czasie. Wszystkie wpisy, aktualizacje i/lub adaptacje obowiązują wszystkich użytkowników witryny internetowej.

 

Pliki cookies​

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Plik cookie to plik z danymi, który jest tymczasowo zapisywany na dysku twardym Twojego komputera. Pliki cookies wykorzystywane są na niemal wszystkich stronach internetowych, a w niektórych przypadkach są one wyłącznym sposobem na korzystanie ze strony zgodnie z założeniami. Plik cookie zawiera losowo generowany identyfikator, który umożliwia rozpoznawanie go na Twoim komputerze, smartfonie lub tablecie oraz pozyskiwanie informacji na temat tego, które strony i funkcje są odwiedzane poprzez Twoją przeglądarkę. Z plików cookies nie można wywnioskować kim jesteś, gdzie mieszkasz ani uzyskać podobnych informacji. Plik cookie to plik pasywny i nie może powodować wirusów ani generować innych szkodliwych programów.

Większość przeglądarek akceptuje pliki cookies domyślnie. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w sekcji „Pomoc” przeglądarki, z której korzystasz. Pamiętaj, że wyłączenie plików cookies może wpłynąć na komfort i sposób przeglądania stron internetowych.

 

Akceptacja

Zachęcamy wszystkie osoby odwiedzające naszą witrynę internetową do zapoznania się z zastrzeżeniami odpowiedzialności przed rozpoczęciem korzystania. Korzystając z naszej witryny internetowej, akceptujesz regulamin wyszczególniony w zastrzeżeniach odpowiedzialności i potwierdzasz zasadność zawartych w nim ograniczeń odpowiedzialności.

Jeżeli nie zgadasz się i nie akceptujesz regulaminu wyszczególnionego w zastrzeżeniach odpowiedzialności dotyczących niniejszej witryny internetowej, prosimy o jej opuszczenie i zaprzestanie korzystania.

 

Obowiązujące prawo i właściwość miejscowa

Nasze zastrzeżenia odpowiedzialności i cała nasza witryna internetowa podlegają prawu duńskiemu. Wszelkie spory i roszczenia bezpośrednio lub pośrednio dotyczące witryny internetowej i niniejszych zastrzeżeń odpowiedzialności będą rozpatrywane w sądzie okręgowym w miejscowości Horsens (Dania).