Nissens Automotive A/S statement on the Coronavirus (COVID-19) situation - We are still operational

Denmark, March 31st, 2020

Nissens is still closely monitoring the evolution of the coronavirus and updating our staff and stakeholders on necessary precautions. We have great respect for the situation and will act accordingly.  

Local governments across the globe are taking precautions to minimise the spread, and while we are taking every effort to follow these guidelines, Nissens Automotive is still operational. Generally, our warehouses are still running, receiving and sending goods so you can maintain your normal flow as a customer.

We are here to support you through these times. This means that we are ready by phone and email as always and you can expect that procedures will run as normal. In hard times, it is important we support each other. It is a two way street, and should you have any concerns or issues that you wish to address to us, we encourage you to reach out.

There can still be deviations due to local regulations on customer locations. If you should experience deviations due to local regulations, your Nissens representative will inform you accordingly.

Nissens will provide you with further information if there should be an update to the situation and in case the situation develops beyond our control, or unforeseen events emerge, we will take every necessary action to mitigate any disturbances.

For further information, please contact:

Vice President Sales

Anja Thomsen

Email: ant@nissens.com

Phone: +45 7626 2752

    

      Or

 

Executive Vice President, Nissens Automotive

Klavs T. Pedersen

Email: ktp@nissens.com

Phone: +45 7626 2680

 

________________________________________________________________________

Informacja Nissens Automotive A/S odnośnie sytuacji związanej z Coronavirus (COVID-19)

Dania, 12.03.2020

Szanowni Państwo,

Nissens ściśle monitoruje wydarzenia związane z epidemią koronawirusa i informuje pracowników oraz interesariuszy o koniecznych środkach ostrożności. Z najwyższą uwagą podchodzimy do sytuacji i będziemy działać odpowiednio do potrzeb.

Rząd duński podjął środki ostrożności, aby zminimalizować rozprzestrzenianie się wirusa. Oznacza to, że działalność publiczna i rządowa będzie ograniczona do minimum. Prywatne przedsiębiorstwa będą nadal działać bez zmian, co nie wpłynie negatywnie na funkcjonowanie Nissens Automotive.

W odniesieniu do działalności Nissens Automotive należy podkreślić, że nasze Magazyny Centralne w Danii i Polsce działają w pełni bez zakłóceń. To samo dotyczy naszych 19 lokalnych magazynów w całej Europie, które będą w stanie obsłużyć wszystkich naszych klientów. Ponadto duża cześć produkcji Nissens Automotive jest prowadzona w fabryce na Słowacji, ponadto nasze zapasy magazynowe w magazynach na całym świecie są na normalnym poziomie o tym czasie.

Dostawy towarów realizowane są regularnie i terminowo, choć mogą wystąpić odchylenia, wynikające z lokalnych uwarunkować kraju klienta. Jeśli wystąpią odchylenia wynikające z lokalnych uwarunkowań, zostaną Państwo poinformowani przez naszych przedstawicieli.

 

Będziemy z Państwem w kontakcie:

Vice President Sales

Anja Thomsen

Email: ant@nissens.com

Telefon: +45 7626 2752

 

Lub

 

Executive Vice President, Nissens Automotive

Klavs T. Pedersen

Email: ktp@nissens.com

Telefon: +45 7626 2680